Kjære pasienter!

Viktig info….

Vi har fått forespørsler om vi har flyttet og om vi har slått oss sammen med Nimoklinikken da det kan se sånn ut på grunn av misvisende reklame på nett.
Det har vi ikke og vi ønsker ikke å bli forvekslet med Nimoklinikken.
Vi er fremdeles Gynekologklinikken AS
Vi ligger fortsatt på samme sted og vi driver fortsatt kun med gynekologi.

 

Velkommen!

Gynekolog
 

Graviditet/ultralyd

Sexolog