Graviditet

Vi følger opp mor og fosters helse gjennom hele graviditeten. Våre erfarne gynekologer og topp moderne utstyr sikrer deg den beste oppfølgingen. Du trenger ingen henvisning for å bestille time hos oss.

Tidlig ultralyd

Mange ønsker å foreta en tidlig ultralydundersøkelse i graviditeten. En tidlig ultralydundersøkelse fra uke 7 kan fastslå hjerteslag, om graviditeten ligger i livmoren samt beregning av størrelse på embryo. Flerlingesvangerskap kan oppdages tidlig, og krever ekstra oppfølging underveis i graviditeten.

3D ultralyd

Vi tilbyr også 3D – ultralyd hos spesialist i fostermedisin Tom Hartgill. Han er overlege på fosterdiagnostisk avdeling på Rikshospitalet.Han er hos oss 1 lørdag i måneden.  Denne ultralyden  anbefaler vi å gjøre i uke 24 – 30 ettersom det da er mest gunstig plassforhold i livmoren. En 3D – ultralyd kan uansett være en teknisk vanskelig undersøkelse fordi flere betingelser må være tilstede for å lage gode bilder. Fosterets ansikt må være vendt oppover mot mors mage. Det må være nok fostervann omkring ansiktet og ansiktet må ikke være dekket av armer, ben eller morkake. Gode 3D bilder kan derfor ikke garanteres. I forbindelse med en 3D – ultralyd starter vi alltid med en vanlig 2D – ultralyd der vi undersøker hvilket leie fosteret ligger i, kontrollerer fosterets utvikling og vi vurderer mengden med fostervann. Vi måler størrelsen på fosteret slik at vi kan estimere vekt og vurdere tilvekst. Du vil få med bilder og usb-brikke.

Fosterdiagnostikk

Mellom uke 11 og 14 i svangerskapet har alle fostre en liten hevelse under huden i nakken (nakkeoppklaring/nakkefold). Ultralyd med måling av nakkeoppklaring utføres mellom uke 11 og 14 i svangerskapet.
Hvis hevelsen i nakken er større enn normalt, er det en økt sannsynlighet for kromosomavvik hos fosteret. Trisomi er et eksempel på kromosomavvik; da har fosteret en ekstra kopi av kromosom 13, 18 eller 21.
Økt hevelse i nakken kan også ses ved andre tilstander, som for eksempel hjertefeil. Fosteret kan være helt friskt selv om undersøkelsen viser økt hevelse under huden i nakken.
For å utføre denne ultralyden må man ha en spesiell sertifisering og det har spesialist i fostermedisin  Tom Hartgill. Han jobber som overlege ved fosterdiagnostikk på Rikshospitalet og her hos oss 1 lørdag i måneden.

Tilvekst og trivselskontroller

Vi utfører også tilvekst og trivselskontroller gjennom siste halvdel av svangerskapet. Her undersøker vi anatomien og vi måler størrelsen på fosteret slik at vi kan gjøre en vekstvurdering. Vi måler også fostervannsmengden og måler blodstrømsmåling i navlesnoren for å vurdere sirkulasjonen i navlesnoren. Denne undersøkelsen gjøres i 2D.