Sex og samliv

Seksualiteten er en naturlig del av menneskets utvikling gjennom alle livets faser og det er en viktig del av livet vårt. Egen seksualitet er ofte vanskelig å snakke om og det dukker kanskje opp seksuelle problemer som man kan trenge hjelp til å finne ut av.

Noe av det vi kan hjelpe deg med

 • Manglende seksuell evne og lyst hos begge eller den ene parten
 • Smerter i forbindelse med samleie
 • Orgasmeproblemer
 • Ereksjonsproblemer
 • Problemer med for tidlig sædavgang
 • Seksuell legning/orientering
 • Spesielle seksuelle interesser ( tenningsmønstre )
 • Kjønnsidentitet
 • Seksualitet i forbindelse med langvarig sykdom eller funksjonshemming
 • Problemer etter seksuelle overgrep
 • Samlivsproblemer
 • Hjelp til et bedre seksualliv

Seksualiteten er en naturlig del av et menneskes utvikling gjennom alle livets faser, og den er en viktig del av livet vårt.
Noen ganger kan vi trenge hjelp til å finne, utvikle, forvalte og ta vare på vår seksualitet. Fysiske og psykiske belastninger påvirker både følelser og kropp. Dette kan begrense vår handlefrihet, også på det seksuelle plan.

Egen seksualitet er ofte vanskelig å snakke om.
Mange opplever få anledninger til å ta opp temaet i møte med helsevesenet. Erfaringsmessig oppleves det at mange par har vanskelig for å snakke sammen om seksualitet og problemer i samlivet. Seksuelle problemer er en hyppig årsak til at parforhold ikke fungerer, og kan føre til samlivsbrudd.

Som spesialist i sexologisk rådgivning er jeg utdannet til å møte alle sider av menneskers seksualitet.
Et hvert spørsmål angående seksualitet kan du /dere trygt ta opp. En samtale med en fagperson kan være første skritt til løsning av seksuelle problemer. I andre tilfeller kan det være nødvending med et lengre rådgivingsforløp, eventuelt også i samarbeid med andre profesjoner.

Henvendelser:

 • Tar i mot enkeltpersoner og par til sexologisk rådgivning.
 • Henvisning fra lege ikke nødvendig.
 • Henvendelser behandles konfidensielt, og alle medarbeidere ved Gynekologklinikken har taushetsplikt.
 • Det kan være nødvendig å samarbeide med andre spesialister.
 • Det er ingen refusjonsordning ved konsultasjon hos sexologisk rådgiver.