Rutiner

Svar på prøver:

Vi informerer kun ved unormale prøver hvis ikke noe annet er avtalt med gynekolog. Dette vil bli informert pr.brev eller telefon. Det er viktig at du som pasient opplyser oss om riktige personopplysninger slik at vi alltid kan nå deg.

Du kan forvente svar:

Rutine blodprøver: 10 dager
Hormonprøver: 14 dager
Hemostaseprøver: 6-8 uker
Sædprøver: 3 uker
Celleprøve : 5 uker
Pipelleprøve: 14 dager
Vevsprøve: 14 dager
Clamydia/gjærsopp/gonokokker: 7-10 dager
Hepatitt/HIV: 10 dager
Urindyrkning: 3 dager